Thứ Tư, 19/06/2024 20:26

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  16/06/2020 09:10     

Công nhân hỏi - Công đoàn trả lời: Về hợp đồng lao động

Câu hỏi:

Năm 2020 do ảnh hưởng Covid-19 công ty không ký thêm được HĐLĐ cho năm 2021 do đó một số đơn hàng năm 2020 được chuyển sang năm 2021 nên công ty không bố trí đủ việc làm việc cho NLĐ, Hợp đồng lao động đã ký kết với NLĐ, thời gian làm việc 192 giờ/tháng; số tiền 5.000.000/ tháng. Công ty thông báo cho người lao động nghỉ việc không hưởng lương. Như vậy có đúng không?

Trả lởi:

Quy định về tiền lương

Căn cứ Bộ luật lao động: Điều 94 BLLĐ

1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

Căn cứ Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015: Điều 22

1. Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:

d) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

Căn cứ theo quy định tại điều 98 Bộ Luật Lao động,

Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, NLĐ hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

         

Do đó, công ty không đủ việc làm và cho người lao động nghỉ việc với lý do không có việc làm thì phải trả tiền lương ngừng việc theo quy định tại điều 98.

Cho người lao động nghỉ ở đây là bắt buộc do yếu tố khách quan (dịch bệnh, suy thoái kinh tế,…) thì nghĩa vụ trả lương vẫn phải được thực hiện nhưng do các bên thỏa thuận và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Trường hợp công ty thực sự gặp khó khăn thì phải tiến hành thương lượng lại hợp đồng lao động.

TVPL

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10155854
Online
Hiện có: 21   Khách