Thứ Sáu, 27/11/2020 09:23

 CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

  09/11/2020 14:02     

Hội nghị lấy ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội XIII của Đảng


Đ/c Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý văn kiện

Ngày 5/11/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hòa – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì Hội nghị.


Đ/c Lê Đình Hải - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trường Sa tham gia góp ý văn kiện

Hội nghị đã thông qua các dự thảo văn kiện: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Với hơn 300 lượt ý kiến đóng góp, tập trung vào 04 dự thảo Văn kiện, các đại biểu đều đồng tình và đánh giá dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được phản ánh đúng tình hình thực tế, thể hiện được tầm nhìn, khát vọng chung của cả dân tộc, trong đó có tổ chức Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.


Chủ tịch LĐLĐ huyện Cam Lâm tham gia góp ý tại Hội nghị

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ; quan tâm xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp; đảm bảo chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội; phát triển thị trường lao động, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ…

Nhạn Vân

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5856666
Online
Hiện có: 41   Khách