Thứ Ba, 05/07/2022 18:46

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 21 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6/2001 - 28/6/2022)

  01/08/2021 11:40     

Phát huy sức mạnh công tác tuyên giáo trong tình hình mới


Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 Tự hào chặng đường vẻ vang

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã rất quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng và sớm thành lập cơ quan lãnh đạo công tác tư tưởng. Năm 1930, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyềntổ chức quan trọng hàng đầu nhằm tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng của Đảng. Ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1-8” nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, góp phần cổ vũ quần chúng công, nông đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, thực dân và tay sai. Với ý nghĩa đặc biệt đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Trong suốt chặng đường phát triển 91 năm qua, bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo cũng luôn là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Khánh Hòa, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh ra đời từ sớm, cùng với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, đội ngũ người làm công tác tuyên giáo Khánh Hòa luôn tự hào về những đóng góp lớn lao và cả những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ cán bộ tuyên giáo cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo đã bám sát phong trào cách mạng, bám sát quần chúng để tuyên truyền, vận động, tổ chức quần chúng đấu tranh cách mạng, góp phần giải phóng tỉnh Khánh Hòa, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 1975 đến nay, công tác Tuyên giáo Khánh Hòa đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; văn hóa - văn nghệ, báo chí, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng...

Chủ động, đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác Tuyên giáo

 Thời gian qua, cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực tuyên giáo; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là tuyên truyền hiệu quả việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; tham mưu cấp ủy chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng, đồng bộ các biện pháp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận của xã hội, giúp công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan tuyên giáo các cấp chủ động, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong phương pháp hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo. Cơ quan tuyên giáo các cấp đã tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của tỉnh bằng hình thức trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nâng cao chất lượng các trang mạng xã hội do Ban quản lý.

8 tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu chỉ đạo, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban đã tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức thành công Tọa đàm “Từ hành trình cứu nước của Bác Hồ đến khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, phát triển hiện đại” nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; tham mưu xây dựng Đề án về đổi mới công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới giai đoạn 2021 - 2025...

Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị ngày 18-5-2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng thời, tham mưu cấp ủy thực hiện các nội dung của Đoàn kiểm tra việc học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Từ nay đến cuối năm 2021, ngành tuyên giáo toàn tỉnh tập trung tuyên truyền: Các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; việc triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác lập quy hoạch của tỉnh; các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 và 3 vùng động lực phát triển (Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh, khu vực vịnh Vân Phong); tiến độ, kết quả triển khai các công trình trọng điểm của tỉnh và dự án của Trung ương trên địa bàn tỉnh…

Trích nguồn BTG Tỉnh ủy

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 7602117
Online
Hiện có: 60   Khách