Chủ Nhật, 21/07/2024 12:03

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  22/12/2021 16:03     

Tư vấn pháp luật tháng 12/2021: Lao động nữ là giáo viên Mầm non nghỉ hưu trước tuổi

Câu hỏi: Đối với ĐVCĐ nữ là giáo viên Mầm non với công việc đặc thù, vất vả thì có được giảm tuổi nghỉ hưu sớm trước độ tuổi quy định hay không?

Trả lời của VPTVPL

Căn cứ Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2021 về việc Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 thì chức danh giáo viên Mầm non không thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nên không được giảm tuổi nghỉ hưu sớm trước độ tuổi quy định. Tuy nhiên giáo viên có thể Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động, Tại Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP. ( bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên, tuổi không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu)

TVPL

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10306500
Online
Hiện có: 66   Khách