Thứ Tư, 19/06/2024 21:57

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  19/10/2021 07:59     

Tư vấn pháp luật tháng 10/2021: Hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến"

Công nhân hỏi: Tôi tên là N.V.M, tôi đang làm việc tại một công ty sản xuất ngành hàng thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đồng thời tôi còn là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn công ty. Tôi được biết Tổng Liên đoàn có chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng cho công nhân thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến", tôi và anh em đã làm "1 cung đường 2 điểm đến" từ khi dịch Covid-19 bùng trên địa bàn tỉnh đến nay (chính xác thì không nhớ rõ, khoảng từ tháng 8/2021) mà vẫn không thấy nhận được 1 triệu, xin LĐLĐ tỉnh giải đáp thắc mắc.

Văn phòng tư vấn pháp luật trả lời: Từ thông tin bạn chia sẻ, khả năng cao chính sách của Tổng Liên đoàn bạn nói đến là hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Tư vấn pháp luật xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Căn cứ tại Quyết định số 3309/QĐ-TLĐ  ngày 01/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống Covid-19 và Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 và thời điểm thực hiện hỗ trợ được tính từ ngày 01/10/2021 đến 31/10/2021.

Từ ngày 07/9/2021, thực hiện Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn, tỉnh Khánh Hòa không còn là địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo Kế hoạch số 9696/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 0h00 phút 01/10/2021 đến 15/10/2021 là giai đoạn 1 của Kế hoạch, với các bước đầu nới lỏng giản cách, phục hồi kinh tế - xã hội.

Do đó đoàn viên, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến" không thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ tại Quyết định số 3309/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của Tổng Liên đoàn.

TVPL

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10155952
Online
Hiện có: 23   Khách