Thứ Năm, 22/02/2024 11:14

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  22/06/2022 17:21     

Hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu

Bộ Lao động- Thương binh và xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động- Thương binh và xã hội phối hợp với tổ chức đại diện người lao động, các ban, ngành liên quan hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu. Trong đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm:

- Rà soát lại các thỏa thuận trong HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp;
- Không được xóa bỏ, cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định.
- Các nội dung đã thỏa thuận trong HĐLĐ, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho NLĐ so với quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP (trong đó có chế độ tiền lương trả cho NLĐ đã qua đào tạo cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu) thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ban hành ngày 17/6/2022.

TVPL

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9696090
Online
Hiện có: 56   Khách