Thứ Năm, 22/02/2024 12:13

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  02/06/2022 14:53     

Quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TW cho cán bộ công đoàn chủ chốtĐ/c Trần Hạnh Huy - Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Diên Khánh báo cáo tuyên truyền Nghị quyết 09-NQ/TW

Ngày 25/5/2022, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy Diên Khánh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến dự hội nghị gần 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn cơ sở của 52 trường học và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Hạnh Huy – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Diên Khánh đã truyền đạt tổng quát các quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là Nghị quyết). Hội nghị cũng đã quán triệt Chương trình hành động số 30/Ctr-TU, ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, trọng tâm là xây dựng Đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và Đề án xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Phát triển đô thị theo định hướng thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế. Phát triển hệ thống đô thị ven biển là động lực tăng trưởng chủ yếu, trong đó xây dựng thành phố Nha Trang là đô thị hạt nhân; thành phố Cam Ranh là đô thị du lịch - logistics; huyện Cam Lâm trở thành thành phố sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp; huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống; huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là các tiểu đô thị sinh thái núi rừng; huyện Trường Sa là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.

Đặc biệt, huyện Diên Khánh phấn đấu thực hiện xây dựng Đề án thành lập Thị xã Diên Khánh và các phường thuộc thị xã Diên Khánh đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và đảm bảo quy định hiện hành. Tập trung phát triển nguồn nhân lực con người và khoa học – công nghệ, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Phát triển văn hóa theo hướng bền vững, thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với giáo dục truyền thống; chú trọng phát triển tài nguyên văn hóa, lịch sử như: Thành cổ Diên Khánh, Di tích Am Chúa, Văn miếu Diên Khánh…

Thời gian tới, các cấp công đoàn trong huyện phối hợp với chính quyền tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong công nhân, viên chức lao động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh ủy đã đề ra.

Nguyễn Liên

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9696202
Online
Hiện có: 46   Khách