Thứ Năm, 22/02/2024 12:09

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  16/12/2022 12:23     

Cán bộ Công đoàn học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Đ/c Nguyễn Đức Trí - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-LĐ, ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng 16/12/2022, hơn 40 cán bộ công đoàn chuyên trách toàn hệ thống đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Đức Trí, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trình bày các chuyên đề của Hội nghị Trung ương sáu Khóa XII, đặc biệt làm rõ nội dung 02 chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” và chuyên đề Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đ/c Nguyễn Đức Trí yêu cầu, sau Hội nghị học tập các cấp công đoàn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đoàn viên, người lao động nhằm nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị đồng thời xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị thiết thực, hiệu quả; Tăng cường đấu tranh, phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Đưa việc học tập và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp công đoàn, tạo bầu không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Bích Nguyệt

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9696186
Online
Hiện có: 38   Khách