Chủ Nhật, 21/07/2024 12:21

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  08/04/2012 23:30     

Từ 01/5/2012 mức lương tối thiểu chung là 1,05 triệu đồng

Lương tối thiểu chung sẽ chính thức tăng lên 1,05 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/5/2012 (thay cho mức hiện hành là 830.000 đồng/tháng được áp dụng từ 01/01/2011) là nội dung vừa được ghi nhận tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ ban hành.

Mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước...

Mức lương này được dùng để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị nêu trên.

Kinh phí thực hiện đối với các đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm từ các nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên; 50% tăng thu ngân sách địa phương và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2011.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2012; các quy định nêu tại Nghị định này được tính hưởng từ ngày 01/5/2012 và bãi bỏ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011.

 

(CS-PL)

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10306535
Online
Hiện có: 48   Khách