Chủ Nhật, 05/12/2021 04:02

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2021)

  14/03/2017 00:00     

UBND tỉnh Khánh Hòa: Tổng kết thi đua năm 2016 và phát động thi đua năm 2017


Đ/c Lê Đức Vinh - Chủ tich UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa

Ngày 10-3, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Về dự có đồng chí Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các Sở, ban ngành và đoàn thể tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2016, các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã có chuyển biến tích cực; bám sát vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; nhiều công trình, mô hình cải tiến kỹ thuật được xây dựng và nhân rộng mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực trong lao động sản xuất cũng như đời sống xã hội; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2016, đã có 255.104 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 92%), 839 thôn, tổ dân phố được công nhận thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 85%); các phong trào thi đua do LĐLĐ tỉnh phát động, đã có 27 công trình sản phẩm được hoàn thành với tổng giá trị 617.000 tỷ đồng; 16 giải pháp, sáng kiến có giá trị làm lợi hơn 24 tỷ đồng…

Phát động thi đua năm 2017, đ/c Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: các đơn vị cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục nhăm nâng cao nhận thức về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động nâng cao phong trào thi đua yêu nước thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017; gắn kết phong trào với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến “gương người tốt, việc tốt”; các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh các phong trào thi đua, dành nhiều thời lượng, mở thêm trang, chuyên mục để nêu các gương điển hình tiên tiến; tổ chức các cuộc thi về gương người tốt, việc tốt và xây dựng kế hoạch phát triển, bồi dưỡng các nhân tốt mới, điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để các điển hình được tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị địa phương nhằm lan tỏa trong cộng đồng.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho  17 đơn vị thuộc Khối thi đua trong toàn tỉnh; tặng thưởng Bằng khen cho 77 tập thể xuất sắc năm 2016.

 

MT

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 6957862
Online
Hiện có: 34   Khách