Chủ Nhật, 05/12/2021 03:01

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2021)

  06/07/2017 00:00     

Tăng cường quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội


Tăng cường giám sát thực thi pháp luật BHXH tại các doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, ngày 23/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn số 5432/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan như Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện-thị xã-thành phố, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa tăng cường một số nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, đồng thời đề nghị Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa, Liên minh hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp tăng cường công tác vận động, tuyên truyền và giám sát đối với các đơn vị doanh nghiệp, người lao động và nhân dân.

Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh, công văn nêu rõ: Chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội; giám sát việc thực thi pháp luật tại các đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tích cực tham gia cùng với Tổ công tác liên ngành thu nợ bảo hiểm xã hội của tỉnh, thực hiện đôn đốc thu hồi nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp nợ đọng kéo dài.

CĐ cấp ngành, LĐLĐ cấp huyện, các CĐCS trực thuộc tải công văn số 5432/UBND-KGVX của UBND tỉnh Khánh Hòa trên website congdoankh.org.vn / tuvanphapluat /  thongtinphapluat

(Mai Cúc)

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 6957734
Online
Hiện có: 106   Khách