Thứ Ba, 12/11/2019 03:02

KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2019)

  21/02/2019 14:44     

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn bản lĩnh, tâm huyết, giỏi nghề


Thông qua các cuộc thi nhằm hỗ trợ cho cán bộ CĐ nâng cao kiến thức pháp luật

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo đội ngũ cán bộ công đoàn (CĐ) đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên và người lao động (NLĐ) luôn được các cấp CĐ trong tỉnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt quan tâm xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách, nhất là cán bộ CĐ cơ sở. Có bản lĩnh, tâm huyết và giỏi nghề, đảm đương tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của NLĐ.

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đang quản lý 18 CĐ cấp trên cơ sở, trên 1.600 CĐCS với gần 100.000 đoàn viên. Trong đó, có 605 CĐCS ngoài nhà nước với 48.789 đoàn viên công đoàn. Về công tác tổ chức có 81 cán bộ CĐ chuyên trách, 5.876 cán bộ CĐCS; 82% cán bộ CĐ chuyên trách có trình độ đại học, trong đó có 7,5% trên đại học.

Trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐ các cấp, đặc biệt là cán bộ CĐ cấp trên cơ sở và cán bộ CĐ tại các doanh nghiệp; hàng năm 100% cán bộ chuyên trách và trên 85% cán bộ CĐCS được tập huấn nghiệp vụ… đã giúp họ an tâm làm việc, cống hiến trí tuệ và sức lực cho tổ chức CĐ và NLĐ. 

Từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tại cơ sở, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, DN, trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường Chính trị tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, trau dồi về tay nghề, ATVSLĐ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ, đoàn viên, CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh, có năng lực tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu từng giai đoạn phát triển và hội nhập; nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường lao động mở, khả năng chuyển đổi nghề nghiệp.

Thực tế cho thấy, ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, xung đột quyền lợi giữa NLĐ và NSDLĐ xảy ra rất thường xuyên, do vậy nhiệm vụ người cán bộ CĐCS là hết sức nặng nề. Để hóa giải mâu thuẫn này, ngoài dựa vào các chế định pháp luật thì đòi hỏi cán bộ CĐ phải có bản lĩnh, kỹ năng. Muốn làm được điều này cán bộ CĐ phải xây dựng niềm tin 2 chiều giữa NLĐ và người sử dụng lao động, giữa người quản lý và người được quản lý. Những trăn trở, ưu tư của NLĐ về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, phải được giải quyết trên cơ sở hài hòa quyền lợi các bên liên quan.

Bên cạnh đó, ngoài bản lĩnh, kỹ năng hoạt động đội ngũ cán bộ CĐCS phải được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nắm vững nội dung pháp luật để khi thương lượng, nói chuyện với người sử dụng lao động trên cơ sở luật pháp. Trong đó, chú trọng kỹ năng thương thảo, giải quyết tranh chấp lao động, thương lượng và ký thảo ước lao động tập thể.

Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa, nhiệm kỳ (2018 – 2023) đã tiếp tục xác định “Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ vừa phải thông thạo nghiệp vụ công đoàn, có năng lực vận động quần chúng, nhiệt tình và yêu nghề, vừa phải am hiểu kiến thức pháp luật, dám đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực và sự cám dỗ về vật chất, dũng cảm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cả doanh nghiệp lẫn đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân  phục vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ xuất thân từ công nhân, từ thực tiễn lao động, sản xuất, xem đây là một bộ phận không tách rời trong đào tạo, bổ sung nguồn cán bộ cho hệ thống công đoàn toàn tỉnh”.

Trước những thách thức của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong năm 2019 cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của tổ chức CĐ tỉnh phù hợp với điều kiện mới theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐ cấp trên cơ sở có trình độ, bản lĩnh hội nhập.

Nguyễn Nam Hải

 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4744897
Online
Hiện có: 33   Khách