Chủ Nhật, 07/06/2020 12:17

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 – 21/6/2020)

  03/04/2019 10:07     

Công đoàn với công tác an toàn vệ sinh lao động


Công nhân lao động nghiên cứu tài liệu an toàn lao động

Năm 2018, Công đoàn tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Gần 1.500 an toàn vệ sinh viên

Để bảo đảm công tác an toàn vệ sinh viên lao động (ATVSLĐ), các cấp Công đoàn (CĐ) trong toàn tỉnh đã chú trọng củng cố cán bộ làm công tác ATVSLĐ trong các cơ sở lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên theo tổng hợp báo cáo của các ngành, huyện và CĐCS có 1.450 an toàn vệ sinh viên.

Nhờ mạng lưới này, trong các doanh nghiệp, đơn vị các đoàn viên, người lao động (NLĐ) đã đưa ra nhiều biện pháp, sáng kiến trong cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện môi trường lao động góp phần giải quyết những nguy cơ rủi ro trong sản xuất, phòng tránh được những tai nạn đáng tiếc. Mạng lưới hoạt động tương đối hiệu quả trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, tuy nhiên tại các đơn vị ngoài nhà nước đa phần là thành lập theo quy định và chưa thực sự hiệu quả. Công tác huấn luyện cho mạng lưới cũng chưa được các đơn vị thực sự chú trọng.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phối hợp với các ngành, huyện và công đoàn cơ sở (CĐCS) tập huấn công tác an toàn lao động cho 25 đơn vị, CĐCS với 7.500 đoàn viên và NLĐ được tham gia; tham gia tập huấn cho 5 CĐCS với gần 100 an toàn vệ sinh viên về phương thức hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Qua tập huấn giúp các an toàn vệ sinh viên biết cách hoạt động và mang lại hiệu quả thiết thực trong việc bảo đảm ATVSVLĐ ở cơ sở.

Nâng cao vai trò, hiệu quả

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cùng 5 ngành, huyện tổ chức tư vấn trực tiếp trong đó chú trọng nội dung tư vấn chế độ chính sách về đến tai nạn lao động, chế độ ốm đau…liên quan đến người lao động. Qua các buổi tư vấn trực tiếp đã thu hút trên 1.000 NLĐ tham gia. Các CĐCS doanh nghiệp đã chú trọng công tác đào tạo huấn luyện về công tác ATVSLĐ cho NLĐ. Theo báo cáo của các cấp Công đoàn, 40% các CĐCS đã tổ chức huấn luyện cho NLĐ về các biện pháp bảo đảm an toàn và cải thiện điều kiện lao động.

LĐLĐ cấp huyện và CĐ cấp ngành đã tích cực phối hợp cùng chuyên môn trong việc tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ ở cơ sở gồm: Cam Ranh 6 CĐCS, Ninh Hòa 12 CĐCS, Nha Trang 20 CĐCS, Vạn Ninh 8 CĐCS. Việc kiểm tra và tự kiểm tra công tác ATVSLĐ được các CĐCS duy trì thường xuyên, qua đó cũng đã chủ động phát hiện, ngăn ngừa những mối nguy hiểm phát sinh trong quá trình sản xuất.

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh tham gia đoàn điều tra tai nạn lao động (TNLĐ) cấp tỉnh điều tra 3 vụ TNLĐ chết người để tìm nguyên nhân gây ra các vụ TNLĐ. Đoàn điều tra đã tiến hành điều tra và kết luận 2 vụ TNLĐ xảy ra trong quá trình làm việc và 1 vụ TNLĐ liên quan đến giao thông. Đoàn đã đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp để xảy ra TNLĐ chết người khắc phục hậu quả, có trách nhiệm liên hệ cơ quan BHXH hoàn tất hồ sơ thủ tục để gia đình người bị nạn hưởng các chế độ theo quy định, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm và kiểm tra giám sát thường xuyên.

Năm 2019, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ phải chủ động đề xuất ý kiến với các cơ quan chức năng trong việc tháo gỡ các khó khăn liên quan đến việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.  Kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh, đảm bảo 100% các đơn vị DN có mạng lưới hoạt động hiệu quả cùng với doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất. Tổ chức các hoạt động phong trào quần chúng làm công tác bảo hộ lao động phù hợp; hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 3.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ dành một phần kinh phí để phục vụ cho công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về ATVSLĐ cho toàn thể NLĐ. LĐLĐ tỉnh tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ CĐ chuyên trách được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động; CĐ cấp trên cơ sở, các CĐCS tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ công đoàn cơ sở về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các CĐCS phối hợp cùng với lãnh đạo đơn vị duy trì công tác tự kiểm tra tại đơn vị, tổ đội...

Ngoài ra, Công đoàn cấp trên cơ sở cần hướng dẫn các CĐCS duy trì việc chấm điểm phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” tránh hình thức, không bảo đảm hiệu quả thiết thực của phong trào. Đặc biệt, vận động CNVCLĐ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, tham gia nghiên cứu khoa học và áp dụng kết quả nghiên cứu về Bảo hộ lao động vào sản xuất…

Đào Quốc Trưởng

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5321632
Online
Hiện có: 13   Khách