Chủ Nhật, 21/07/2024 12:00

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  31/10/2019 09:51     

Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh


Kiểm tra CĐCS Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa

Thực hiện kế hoạch Giám sát năm 2019, trong các ngày 22, 23, 24 và 25/10/2019, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh tiến hành Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Tài chính công đoàn tại 7 CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Nội dung chủ yếu của công tác Giám sát gồm nhiều vấn đề quan trọng, liên quan tới hoạt động của CĐCS. Tập trung Giám sát việc thực hiện quy chế hoạt động của ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022, chương trình công tác hàng năm, chế độ sinh hoạt ban chấp hành; công tác phát triển đoàn viên; hoạt động của Ủy ban kiểm tra CĐCS; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn và việc thực hiện nộp tiết giảm 10% chi hành chính và chi hoạt động phong trào theo Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn.

Qua Giám sát, ban chấp hành CĐCS đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của công đoàn cấp trên. CĐCS phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại; quan tâm chăm lo đời sống, chế độ phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; quan tâm công tác phát triển đoàn viên công đoàn; từng bước đi vào nề nếp kiểm tra cùng cấp hàng năm; thu, chi tài chính công đoàn có quy chế chi tiêu nội bộ qui định. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng đã phân tích, nhận xét và chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế mà Ban chấp hành các CĐCS cần rút kinh nghiệm, khắc phục để hoạt động công đoàn thời gian tới ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

VP.UBKT

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10306489
Online
Hiện có: 58   Khách