Thứ Năm, 22/02/2024 11:25

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  02/07/2020 15:21     

Giám sát chuyên đề và cán bộ công đoàn chuyên trách tại LĐLĐ huyện Khánh Vĩnh

 


Đ/c Trần Thị Hương - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh đánh giá kết quả tại buổi làm việc

 Nội dung chủ yếu của công tác Giám sát gồm một số vấn đề như: Triển khai thực hiện quy chế hoạt động, chương trình công tác hàng năm, phân công nhiệm vụ cho ủy viên, mối quan hệ công tác, chế độ sinh hoạt ban chấp hành của ban chấp hành, ban thường vụ và ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện; Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày03/8/2015 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn; công tác tài chính và 04 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 4 khóa X; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, xây dựng giữ gìn đoàn kết nội bộ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; thực hiện kê khai tài sản thu nhập theo quy định.

Qua giám sát cho thấy, LĐLĐ huyện Khánh Vĩnh và 02 cán bộ công đoàn chuyên trách được giám sát đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Tổng Liên đoàn, của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn; thực hiện tốt việc thu, chi, quản lý tài chính, công khai tài chính công đoàn theo quy định tài kỳ họp ban chấp hành hàng năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ và ủy ban kiểm tra. Quá trình thực hiện chương trình công tác hàng năm đều có sự rà soát, điều chỉnh bổ sung, cuối năm có đánh giá nhận xét gắn với việc phân công trách nhiệm của chủ tịch, phó chủ tịch LĐLĐ huyện; Các đồng chí cán bộ được giám sát luôn gương mẫu, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, quan tâm xây dựng giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết trong ban thường vụ, ban chấp hành; giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, thực hiện tốt việc kê khai tài sản theo quy định; tham gia học tập, viết đăng ký học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng đã phân tích, đánh giá và chỉ ra một số điểm còn hạn chế mà LĐLĐ huyện Khánh Vĩnh cần quan tâm để triển khai thực hiện tốt các hoạt động phong trào công đoàn thời gian tới.

Thu Hương

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9696108
Online
Hiện có: 38   Khách