Thứ Năm, 22/02/2024 10:30

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  10/03/2020 16:12     

Kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp năm 2019


UBKT LĐLĐ tỉnh trao đổi các nội dung kiểm tra

Việc kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp là một trong những yếu tố quan trọng giúp các cấp Công đoàn thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn, từ ngày 03 - 06/3/2020, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã tiến hành kiểm tra cùng cấp về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2019. Đoàn kiểm tra do đ/c Trần Thị Hương - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là Ủy viên UBKT. Đến dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; tham dự còn có các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh.

Sau 4 ngày làm việc, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra toàn bộ các nội dung liên quan đến công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2019 của LĐLĐ tỉnh; công tác chỉ đạo triển khai của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh  đối với công đoàn các cấp trong hệ thống về công tác tài chính công đoàn, việc thực hiện thu kinh phí công đoàn tập trung (khu vực sản xuất kinh doanh) qua tài khoản của Công đoàn Việt Nam; việc lập và giao dự toán, quyết toán đối với công đoàn các cấp; kết quả thu, chi tài chính công đoàn năm 2019.... Qua kiểm tra, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về công tác tài chính công đoàn. Việc tổ chức triển khai thu kinh phí công đoàn tập trung đã được LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác chi tiêu tài chính theo quy chế, quy định, tiết kiệm, chủ yếu chi cho hoạt động phong trào của CĐCS; việc hạch toán kế toán, tổng hợp báo cáo thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn; sổ sách kế toán được mở đầy đủ, rõ ràng, phản ánh các nội dung thu, chi theo quy định; hồ sơ, chứng từ thanh toán đảm bảo đầy đủ, hợp lý. Việc thực hiện điều chỉnh giảm 10% chi hành chính và chi hoạt động phong trào theo Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn đã được quán triệt triển khai tích cực.


Công tác kiểm tra hồ sơ năm 2019

Đồng chí Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã triển khai công tác kiểm tra tài chính cùng cấp đến Ủy ban Kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn, đến nay đã tổ chức được 18 cuộc kiểm tra, qua đó cho thấy các cấp công đoàn đã thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng việc thu, chi tài chính đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng đối tượng theo quy định.

VP.UBKT
 

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9695964
Online
Hiện có: 61   Khách