Thứ Tư, 19/06/2024 19:58

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  01/06/2020 10:17     

LĐLĐ tỉnh kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và tài chính công đoàn tại LĐLĐ thành phố Cam Ranh


Đoàn kiểm tra làm việc tại Cam Ranh

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, ngày 26/5/2020 Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và tài chính Công đoàn tại LĐLĐ thành phố Cam Ranh. Nội dung chủ yếu kiểm tra về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày03/8/2015 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn; về xây dựng, thực hiện quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, BTV, UBKT và phân công nhiệm vụ cho các ủy viên nhiệm kỳ 2018 - 2023; thực hiện chế độ sinh hoạt BCH, BTV, UBKT; công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2018, 2019. Đoàn kiểm tra do đ/c Trần Thị Hương - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên ban Tài chính, ban Tổ chức, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy đơn vị đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình của Tổng Liên đoàn, của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ; tích cực triển khai thực hiện điều chỉnh giảm 10% chi hành chính và chi hoạt động phong trào theo Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn; công tác thu, chi  tài chính công đoàn, hồ sơ, chứng từ sổ sách kế toán, thực hiện nghĩa vụ trích, nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn về công đoàn cấp trên, việc cấp trả kinh phí cho công đoàn cấp dưới, quản lý, sử dụng quỹ tiền mặt..., được đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng đã phân tích, đánh giá và chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế mà LĐLĐ thành phố Cam Ranh cần lưu ý rút kinh nghiệm thực hiện đúng quy định về công tác quản lý tài chính trong thời gian tới.

VP.UBKT

                                                                             

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10155813
Online
Hiện có: 35   Khách