Thứ Ba, 26/01/2021 12:16

 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG (DIỄN RA TỪ 25/01 - 02/02/2021)

  08/05/2020 14:12     

Tổ chức hưởng ứng Tháng ATVSLĐ với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc’’

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-LĐ ngày 10/3/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa(LĐLĐ) về việc tổ chức Tháng công nhân năm 2020 và Kế hoạch số 47/KH-LĐ ngày 05/11/2019 của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa về việc “Triển khai các nhiệm vụ công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2019 – 2023”. Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn một số nội dung về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2020.

- Chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc’’.

- Thời gian tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2020 được tổ chức từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020.

- Phạm vi triển khai: Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hướng dẫn 07 và Bộ câu hỏi ATVSLĐ: /Portals/0/HD07%20-%20THANG%20HANH%20DONG%20ATVSLD%202020.pdf

/Portals/0/HD07%20-%20kem%20B%20cau%20hi%20ATVSLD-COVID19%20%28Dinh%20kem%20Huong%20dan%20Thang%20ATVSLD%29.doc

Ban CSPL

 

Tìm kiếm
Video clip

 

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 6022074
Online
Hiện có: 34   Khách