Chủ Nhật, 01/11/2020 05:49

 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

  20/01/2020 23:41     

CÔNG ĐOÀN KHÁNH HOÀ - DẤU ẤN NĂM 2019


Đ/c Nguyễn Khắc Định - UVBCH Trung ương Đảng, UVBTV Quốc hội, Chủ nhiệm UB pháp luật Quốc hội
 thăm và tặng quà cho CNLĐ tỉnh Khánh Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nổ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hoà tiếp tục phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 7%, doanh thu du lịch tăng trên 25%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 18.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP trên 6,99%, GRDP bình quân đạt hơn 69,9 triệu đồng/người. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, môi trường được quan tâm; an sinh và phúc lợi xã hội được bảo đảm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng được chú trọng; công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững...Tổ chức Công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ Khánh Hoà tự hào trong năm qua đã không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đóng góp một phần xứng đáng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức Công đoàn Khánh Hoà ngày càng phát triển vững mạnh, đến nay có 9 LĐLĐ cấp huyện, 10 công đoàn cấp ngành và tương đương với hơn 1.600 CĐCS và gần 100.000 đoàn viên công đoàn, trong đó có 12 nghiệp đoàn nghề cá với hơn 1.200 đoàn viên là ngư dân; có gần 90 CBCĐ chuyên trách, trên 5.000 CBCĐ không chuyên trách, làm việc kiêm nhiệm ở đơn vị cơ sở. Có thể nói, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công đoàn Khánh Hoà đã có đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, để lại những dấu ấn tốt đẹp, được đông đảo đoàn viên, người lao động (NLĐ) quan tâm, hài lòng.

Năm 2019, hoạt động công đoàn của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, năng động, hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp; ra sức phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Khánh Hoà đã đề ra; tiếp tục hướng về cơ sở, vì đoàn viên và NLĐ; thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tích cực tham gia với các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, truy thu nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp; tổ chức tháng Công nhân mang lại nhiều hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực. Công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với NLĐ, đoàn viên công đoàn; đối tượng tuyên truyền về tổ chức CĐVN được mở rộng đến học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trường nghề...để đón đầu đối tượng sẽ ra trường, tham gia thị trừơng lao động trong tương lai; hội thảo, tập huấn chuyên đề về truyền cảm hứng, tạo động lực làm việc cho công nhân ở Khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông NLĐ; triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đè tài khoa học, thực hiện bộ tiêu chí chấm điểm, đánh giá việc xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; hội thi nét đẹp của nữ CNVCLĐ kết hợp với các hoạt động xã hội của thí sinh...là những nội dung mới, hiệu quả của các cấp công đoàn trong năm nay.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thực hiện các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; giỏi việc nước đảm việc nhà; thực hiện cuộc vận động “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Công tác xã hội, từ thiện, “Mái ấm công đoàn” ngày càng mở rộng và có hiệu quả thiết thực đối với đoàn viên, NLĐ và cộng đồng xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phong trào công nhân và hoạt động đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng thực sự hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đại đa số đoàn viên và người lao động. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được chú trọng, đội ngũ báo cáo viên LĐLĐ tỉnh đã được tập huấn về kiến thức sư phạm và đi thực tế ở cơ sở; thành lập công đoàn ở những doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát triển đoàn viên; đẩy mạnh các hoạt động năm vì lợi ích đoàn viên, LĐLĐ tỉnh đã thương thảo để ký kết với 20 đơn vị, doanh nghiệp giảm giá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho đoàn viên.

Trong năm qua, các cấp công đoàn trong trong tỉnh luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh uỷ Khánh Hoà, các cấp ủy đảng; sự hỗ trợ, phối hợp có hiệu quả của các cấp chính quyền, sự cộng tác của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể khác trong tỉnh. Đặc biệt là sự đóng góp quan trọng, có tính quyết định của đội ngũ CNVCLĐ, cán bộ, đoàn viên công đoàn ở CĐCS.

Tiếp tục thực hiện NQ18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế; sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan công đoàn cấp tỉnh theo hướng sáp nhập, giảm số lượng phòng ban, đầu mối trực thuộc; thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Tỉnh uỷ, Tổng Liên đoàn.

Thực hiện cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản của tổ chức công đoàn phù hợp với điều kiện mới theo quy định của pháp luật. Rà soát, sửa đổi cơ chế quản lý tài chính, nguồn kinh phí công đoàn bảo đảm quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, thu kinh phí công đoàn qua tài khoản của CĐVN tại ngân hàng Công thương Việt Nam. Tạo bước đột phá về đổi mới nội dung hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở, theo phương châm Công đoàn tỉnh sát CĐCS, công đoàn cấp ngành, huyện sát đoàn viên, người lao động; gắn bó hơn với lợi ích thiết thân của đoàn viên, NLĐ; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành; trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, công nhân, lao động, nhất là tạo nên sự khác biệt về quyền lợi của đoàn viên công đoàn so với NLĐ chưa là đoàn viên.

 Đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; khai thác, sử dụng hiệu quả thiết chế văn hoá, cơ sở vật chất phục vụ cho đời sống tinh thần của công nhân Khu công nghiệp Suối Dầu; Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; xây dựng Trung tâm thể dục, thể thao thành phố Cam Ranh; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc; công đoàn cấp huyện, ngành đại diện công nhân, lao động để ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động ở những doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn và ký thoả ước lao động cấp ngành địa phương; phát triển phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, học vấn trong CNVCLĐ; đẩy mạnh các hoạt động để NLĐ có quyền lợi được bảo đảm, được hưởng phúc lợi tốt hơn, nhằm tạo sức cạnh trạnh mạnh mẽ của CĐVN khi nước ta tham gia Hiệp định đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nhiệm vụ trước mắt hiện nay của các cấp công đoàn trong tỉnh là tập trung kiểm tra, giám sát doanh nghiệp thực hiện tiền lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ ngày 01/01/2019, kế hoạch chi tiền lương, thưởng; tổ chức Tết Sum vầy Canh Tý - 2020 cho NLĐ vui tươi, lành mạnh, an toàn; đặc biệt là quan tâm NLĐ nghèo, người bị ốm đau, tai nạn lao động...

Năm 2019, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐVN (28/7/1929-28/72019), với truyền thống hào hùng, vẻ vang đồng hành cùng dân tộc, gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân bằng bản lĩnh và trí tuệ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng năm 2020 và thời gian tới Công đoàn Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục cùng đoàn viên, NLĐ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghiã, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà Đảng và Nhân dân giao phó.

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5797653
Online
Hiện có: 108   Khách