Chủ Nhật, 25/10/2020 21:41

 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

  30/01/2020 15:44     

Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước bản lĩnh, giỏi nghề


Cán bộ Công đoàn Khánh Hòa nhận Chứng chỉ Bồi dưỡng lý luận
 và nghiệp vụ Công đoàn tại trường Đại học Tôn Đức Thắng

Bên cạnh việc ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Việt Nam cũng đã phê chuẩn 6/8 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Để thực hiện các công ước đã ký kết, nhiều tiêu chuẩn lao động quốc tế đã được Việt Nam đưa vào Bộ luật Lao động  (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2019. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với sự hiện diện của nhiều tổ chức đại diện cho NLĐ, để củng cố và phát huy hơn nữa vai trò của CĐ trong bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ, xử lý thỏa đáng và kịp các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực lao động, việc làm, quan hệ lao động, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, Công đoàn sẽ phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hòa, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 612 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước với 48.000 đoàn viên công đoàn trên 52.000 lao động. Trong nhiệm kỳ 2018 -2023, các cấp công đoàn sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết số 03-NQ/BCH-TLĐ ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở các đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm; đủ năng lực tập hợp đoàn kết, thống nhất trong ban chấp hành công đoàn cơ sở; am hiểu pháp luật, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; có khả năng, phương pháp, kỹ năng hoạt động công đoàn khoa học, sáng tạo, xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm cao của đoàn viên, người lao động; có kiến thức tổ chức các hoạt động thiết thực trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; hoàn thành tốt nhiệm vụ của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Theo báo cáo của các cấp công đoàn, số lượng đoàn viên, CĐCS có chiều hướng tăng chậm hơn trước. Một số CĐ ngành có hiện tượng sút giảm về đoàn viên, nhiều CĐCS xin giải thể … Trước những cơ hội và thách thức của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng,  Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình về xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, giai đoạn 2018-2023.

Tập trung 3 nhóm chỉ tiêu cụ thể:

(1) Phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước được tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, thời cơ và thách thức của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

(2) Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 100% chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công đoàn; kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể; công tác giám sát thực hiện pháp luật, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

(3) Phấn đấu trong nhiệm kỳ, hằng năm các cấp công đoàn đầu tư nguồn lực tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước, trong đó:

- Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn cho 100 % chủ tịch công đoàn cơ sở có 250 đoàn viên trở lên.  

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước.

- Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có 30% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước tổ chức đại hội bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở.

5 nhiệm vụ giải pháp, gồm:

-  Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước

-  Lựa chọn đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở thực sự là thủ lĩnh của đoàn viên, người lao động

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước

-  Tăng cường các biện pháp bảo vệ và quan tâm thực hiện chính sách đối với chủ tịch công đoàn cơ sở

-  Phát hiện, giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước vào Đảng

Đề làm điều đó các cấp công đoàn trong tỉnh phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động. Đồng thời, phải quán triệt sâu, rộng về nhận thức và hành động, đảm bảo cho các công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ .

Nam Hải

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5778542
Online
Hiện có: 71   Khách