Thứ Hai, 20/09/2021 06:14

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2021) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2021)

  18/03/2021 11:01     

Quy định các thủ tục về đăng ký Nội quy lao động; Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp; Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động


Sửa đổi, bổ sung quy định đảm bảo quyền lợi người lao động 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp. Cụ thể hóa Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, cụ thể như sau:

1. Đăng ký nội quy lao động qua cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền)

- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

- Nội quy lao động;

- Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

- Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

2. Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

3. Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp qua Sở Lao động – thương binh và Xã hội tỉnh.

4.  Cấp Giấy phép và thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động: Do Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 17/3/2021.

Văn bản: /Portals/0/QD%20338%20noiquy.pdf

TVPL

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 6731215
Online
Hiện có: 59   Khách