Thứ Bảy, 13/04/2024 23:01

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  17/02/2022 07:59     

Quyết tâm góp phần hoàn thành mục tiêu 1 triệu sáng kiến vượt khó, phát triển


Quyết tâm góp phần hoàn thành mục tiêu 1 triệu sáng kiến vượt khó, phát triển


Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, từ năm 2022 đến năm 2023, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Khánh Hòa quyết tâm đóng góp hơn 8.000 sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Ngày 27/01/2022 LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 05/KH-LĐ về việc thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Khánh Hòa. Chương trình được tổ chức theo 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (từ tháng 9/2021 đến cuối tháng 5/2022), chủ đề hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 với mục tiêu đạt 3.000 sáng kiến.

- Giai đoạn 2 (từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023), với chủ đề tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, với mục tiêu 5.000 sáng kiến.

Đối tượng tham gia là cán bộ công đoàn, đoàn viên là công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp.

Dự kiến LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình vào tháng 6/2022, Hội nghị tổng kết Chương trình vào tháng 9/2023; Kết thúc Chương trình LĐLĐ sẽ chọn lựa các sáng kiến tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng, tạo sự lan toả trong hệ thống và toàn xã hội.

/Portals/0/KH05%20-%20CHUONG%20TRINH%2001%20TRIEU%20SANG%20KIEN%20-%20CHIEN%20THANG%20DAI%20DICOVID.pdf

/Portals/0/KH05%20-%20KEM%20HD%20TLD.pdf

Phúc Nguyên

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Thông báo
Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9889051
Online
Hiện có: 121   Khách