Thứ Tư, 29/03/2023 14:34

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 - 27/2/2023) VÀ 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA (1653 -2023) & NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 -02/42023)

  17/11/2013 18:05     

Mức lương tối thiểu vùng năm 2014

Ngày 14.11.2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Theo đó mức lương tối thiểu vùng được áp dụng như sau:

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2.700.000đồng/tháng.

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II (Nha Trang, Cam Ranh) áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2.400.000đồng/tháng.

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III (Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm) áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2.100.000đồng/tháng.

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV (Khánh Vĩnh, Khánh Sơn) áp dụng mức lương tối thiểu vùng 1.900.000đồng/tháng.

Nghị định này thay thế Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04.12.2012. Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng từ ngày 01.01.2014.

 

CS-PL

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 8457014
Online
Hiện có: 78   Khách