Thứ Bảy, 13/04/2024 23:48

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  16/12/2013 00:00     

Làm lợi và tiết kiệm 7,6 tỉ đồng


Công nhân phân xưởng sợi trong giờ sản xuất

Báo cáo CĐ Công ty CP Dệt may Nha Trang cho biết, năm 2013, năng lực sản xuất kinh doang của kinh doanh sản xuất của công ty tăng trưởng mạnh nhờ đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phân công bố trí lao động hợp lý và nhất là đã phát huy được phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất… Trong năm, Công ty đã đầu tư 65,8 tỷ đồng cho việc bổ sung thiết bị nâng cao năng suất, chất lượng và chuyển đổi cơ cấu mặt hàng sợi 3; đầu tư 5,6 tỷ đồng thay thế thiết bị nhuộm; 8,6 tỷ đồng đầu tư Nhà máy may 4…  Đồng thời, quy hoạch, định mức kỹ thuật phù hợp với sản xuất, ổn định bông xơ, cải tiến và ứng dụng vào sản xuất tiết kiệm chi phí thấp nhất.   

Cụ thể, CĐ Công ty đã vận động tập thể kỹ sư, công nhân thực hiện 77 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 2 đề tài làm lợi và tiết kiệm 7,6 tỉ đồng, trích thưởng 65 triệu đồng. Sản xuất, kinh doanh ổn đinh và từng bước phát triển, lợi tức đạt 16%, kim ngạch xuất khẩu đạt 15 triệu USD,  bảo đảm việc làm thường xuyên cho trên 3.000 CNLĐ với thu nhập bình quân hơn gần 4 triệu đồng/người/tháng.

Văn Tiến

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Thông báo
Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9889168
Online
Hiện có: 37   Khách