Thứ Ba, 01/12/2020 09:39

 CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

  13/11/2014 08:10     

Mức lương tối thiểu vùng năm 2015

Ngày 11.11.2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Theo đó mức lương tối thiểu vùng được áp dụng như sau:

 - Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I áp dụng mức lương tối thiểu vùng 3.100.000đồng/tháng.

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II (Nha Trang, Cam Ranh) áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2.750.000đồng/tháng.

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III (Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm) áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2.400.000đồng/tháng.

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV (Khánh Vĩnh, Khánh Sơn) áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2.150.000đồng/tháng.

 

Nghị định này thay thế Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14.11.2013. Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng từ ngày 01.01.2015.

 

CSPL

 

Tìm kiếm
Video clip

 

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5865318
Online
Hiện có: 33   Khách