Thứ Ba, 01/12/2020 09:36

 CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

  20/11/2014 00:00     

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC NỮ CÔNG TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI (Khóa XI) Chính thức ban hành ngày 17/01/2014. Gồm 10 chương, 45 điều. Điều lệ đã dành chương VI với 2 điều về công tác nữ công ( trước đây chỉ có 1 điều 34 trong Điều lệ CĐVN khóa X ).

Điều 35: Công tác nữ công

Công tác nữ công là nhiệm vụ của ban chấp hành công đòan mỗi cấp, nhằm phát huy vai trò và đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ theo quy định của pháp luật.

Điều 36: Ban nữ công công đoàn

1. Ban Nữ công của các cấp công đoàn có nhiệm vụ tham mưu với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp công tác xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, về giới, bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ, công tác cán bộ nữ, dân số, sức khỏe sinh sản, gia đình, trẻ em; đại diện tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em.

2. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương được thành lập, chỉ đạo ban nữ công ( ban nghiệp vụ) và bố trí cán bộ làm công tác nữ công theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN.

3. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được thành lập và chỉ đạo hoạt động ban nữ công quần chúng.

Nữ công

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5865315
Online
Hiện có: 33   Khách