Thứ Hai, 24/06/2019 16:33
KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2019)
  27/12/2018 10:46     

Doanh nghiệp thưởng Tết năm 2019: Người có mức thưởng cao nhất là 120 triệu đồng


Sau một năm làm việc, người lao đông đều rất mong được doanh nghiệp thương Tết


Theo Sở Lao động - Thương bình và Xã hội, qua báo cáo về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2019 cho người lao động của 128 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh thì người lao động có mức thưởng cao nhất là 120 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Cụ thể, về thưởng Tết Dương lịch năm 2019: Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì người lao động có mức thưởng cao nhất là 51 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước thì người lao động có mức thưởng cao nhất 16 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng; DN dân doanh thì người lao động có mức thưởng cao nhất 70,6 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng; DN có vốn đầu tư nước ngoài thì người lao động có mức thưởng cao nhất 2,5 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Về thưởng Tết Âm lịch năm 2019: Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì người lao động có mức thưởng cao nhất là 51 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước thì người lao động có mức thưởng cao nhất 48,6 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng; DN dân doanh thì người lao động có mức thưởng cao nhất 120 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng; DN có vốn đầu tư nước ngoài thì người lao động có mức thưởng cao nhất 80 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

VĂN GIANG

 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4426674
Online
Hiện có: 46   Khách