Thứ Tư, 19/06/2024 21:26

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  14/07/2020 21:24     

Hội nghị Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh 6 tháng đầu năm 2020


Quang cảnh Hội nghị

Nhằm đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, ngày 13/7/2020, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hòa - Chủ tịch và Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh.

6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp đã tập trung xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tổ chức 402 cuộc kiểm tra, trong đó có 305 cuộc cùng cấp, có 97 cuộc kiểm tra cấp dưới. Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra công đoàn tiến hành kiểm tra 406 cuộc, trong đó có 324 cuộc cùng cấp (cấp tỉnh 01 cuộc; cấp trên cơ sở 17 cuộc, vượt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao 18/15 đơn vị, tỷ lệ đạt 120% ), có 82 cuộc kiểm tra cấp dưới; kiến nghị thu nộp bổ sung về tài chính công đoàn với số tiền 87 triệu đồng. Tổ chức giám sát chuyên đề về chấp hành Điều lệ Công đoàn; về thực hiện Nghị quyết 06b của Tổng Liên đoàn về “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn được 7 cuộc, trong đó Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giám sát 02 cuộc (2 tập thể và 4 cán bộ công đoàn chuyên trách). CĐ cấp trên cơ sở giám sát được 5 cuộc đối với CĐCS.

Ngoài ra, công đoàn các cấp thường xuyên tư vấn pháp luật trực tiếp cho đoàn viên, người lao động với 12 lượt chủ yếu kiến nghị, phản ánh về chế độ chính sách tiền lương. Tiếp nhận 03 đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại (01 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn, 02 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của người sử dụng lao động) tập trung công tác quản lý tài sản của công đoàn, phản ánh chế độ tiền lương, hầu hết các đơn đã được kiểm tra, xác minh, kết luận và giải quyết theo quy định của Nhà nước.

Theo đồng chí Trần Thị Hương – Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh: Trong thời gian qua, UBKT công đoàn các cấp đã tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát cùng cấp và cấp dưới theo quy định, góp phần vào việc nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nâng cao hiệu quả việc quản lý thu, chi tài chính, tài sản công đoàn, ngăn ngừa tiêu cực, phòng chống tham nhũng; tổ chức tiếp đoàn viên, người lao động theo quy định. Đồng chí cũng mong muốn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm, chỉ đạo ủy ban kiểm tra công đoàn cùng cấp tập trung kiểm tra kiểm tra tài chính cùng cấp và cấp dưới, kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt; hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu giám sát được giao năm 2020.

Hồng Phúc - UBKT

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10155917
Online
Hiện có: 21   Khách