Thứ Ba, 01/12/2020 09:34

 CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

  25/09/2020 07:30     

Nâng cao chất lượng hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn


Đ/c Nguyễn Thanh Tùng – UV BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam
tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Ngày 24/9/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Sơ kết Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiếm tra công đoàn. Tham dự có đ/c Nguyễn Thanh Tùng – UV BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam; đ/c Nguyễn Hòa – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa.

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh quản lý 1.602 CĐCS với 88.527 đoàn viên CĐ/113.507 CNVCLĐ trong toàn tỉnh, chỉ đạo hoạt động 18 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 12 CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Tính đến nay, bộ máy UBKT toàn hệ thống có 862 Ủy ban kiểm tra công đoàn, 2619 ủy viên. 5 năm qua, hoạt động UBKT các cấp công đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả và có trọng tâm, trọng điểm. UBKT LĐLĐ tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu đạt kết quả cao, cụ thể: Tổ chức 5204 cuộc kiểm tra, trong đó, cấp tỉnh tổ chức 65 cuộc đối với cấp dưới, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 2188 cuộc và CĐCS tổ chức 2.951 cuộc cùng cấp và cấp dưới. Thực hiện tốt việc kiểm tra tài chính cùng cấp trước khi nộp báo cáo quyết toán tài chính hàng năm về Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn đạt chỉ tiêu 100%; tổ chức kiểm tra Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt 72%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; kiểm tra với công đoàn trên trực tiếp cơ sở đạt 60%.


Đ/c Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc

Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đoàn viên, người lao động luôn được quan tâm triệt để, qua 5 năm, tư vấn trực tiếp cho 121 lượt người đến văn phòng công đoàn phản ánh, kiến nghị. Các cấp công đoàn tiếp nhận 142 đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị. Nội dung tập trung các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động, quản lý tài sản của đơn vị; về ban chấp hành CĐCS chưa thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên; việc thực hiện chưa đúng chế độ kinh phí tổ chức đi tham quan theo quy chế của CĐ; chế độ khen thưởng của CĐ….. Khiếu nại về chế độ, về chính sách, cho nghỉ việc, thời gian làm việc không theo quyy định, về chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, việc xử lý kỷ luật lao động không đúng... Các cấp công đoàn đã có ý kiến tham gia với chính quyền, người sử dụng lao động để giải quyết các đơn theo quy định của pháp luật; đồng thời vận động, giải thích để đoàn viên, người lao động nhận thức được các chế độ chính sách của Nhà nước, quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Bộ Luật Lao động nhằm hạn chế việc viết đơn khiếu nại, phản ánh không đúng, vượt cấp. Qua đó, giúp người lao động yên tâm công tác, tích cực tham gia lao động sản xuất.


Đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo

Theo Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh Trần Thị Hương, bên cạnh kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b, vẫn còn có một số hạn chế, tồn tại: Hoạt động UBKT công đoàn các cấp có lúc, có thời điểm thực hiện chưa tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, nhất là công tác KT tài chính cùng cấp. Cán bộ CĐCS thường xuyên thay đổi, nhất là cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra nên việc tiếp thu kỹ năng nghiệp vụ về Điều lệ Công đoàn và việc kiểm tra tài chính cùng cấp còn gặp khó khăn, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động UBKT của CĐCS.

Trong thời gian tới, UBKT Công đoàn các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quan điểm, mục tiêu các chỉ tiêu của Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ; hoàn thiện các văn bản hướng dẫn chỉ đạo hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát công đoàn theo từng chức năng nhiệm vụ, chú trọng đổi mới quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát; kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; tăng cường cán bộ kiểm tra chuyên trách cho ủy ban kiểm tra cấp trên cơ sở; Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh, có kỹ năng nghiệp vụ tốt, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát; tổ chức tập huấn, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp hoạt động thực tiễn của UBKT công đoàn các cấp...Đề ra những chỉ tiêu phấn đấu hàng năm: Tổ chức kiểm tra tài chính cùng cấp vào quý 1 hàng năm; kiểm tra tài chính đạt 50%, kiểm tra Điều lệ CĐ Việt Nam ít nhất 30%, tổ chức giám sát chuyên đề đối với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc 30%; Giám sát từ 4-6 cán bộ công đoàn chuyên trách Giám sát thường xuyên đối với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở 2 cuộc/năm; 100% ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra tài chính cùng cấp theo quy định; 15 – 20% kiểm tra về Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 20-25% về tài chính công đoàn, giám sát chuyên đề đối với CĐCS từ 5-10%; giám sát thường xuyên 30%/tổng số CĐCS trực thuộc, 50% - 70% CĐCS tổ chức kiểm tra tài chính cùng cấp.

Ghi nhận những thành tích 5 năm, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 22 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Nhạn Vân

 

Tìm kiếm
Video clip

 

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5865313
Online
Hiện có: 38   Khách